Nyhetsbrev nr. 30 – ute nu!

Här kommer årets femte nyhetsbrev från bullernätverket, nummer 30 – augusti 2021.

I det här nyhetsbrevet finns även en enkät som vi i samordningsgruppen önskar att du svarar på.

Vi vill veta vad du som medlem önskar att få ut av nätverket men också om du vill engagera dig mer på något sätt.

Du hittar enkäten via länken här eller i nyhetsbrevet. Vid frågor om enkäten eller om du vill engagera dig så kan du ta kontakt med

Stefan Larsson på Länsstyrelsen i Stockholms län

Vi i samordningsgruppen för Bullernätverket vill önska er alla en trevlig läsning och en fin helg.

Bullernätverkets samordningsgrupp