Nyhetsbrev nr. 25 – Tema Buller från idrottplatser

I detta nyhetsbrev har vi fokus på buller från idrottsplatser, ett ämne som varit föremål för utredning på senare tid. Samordningsgruppen önskar Trevlig läsning!