Ny ”Good practice guide” från EU om tysta områden

Europeiska miljömyndigheten har nyligen släppt en rapport riktad till medlemsländerna i deras arbete med att identifiera och förvalta rekreationsområden.

Den nya rapporten presenterar ett antal exempel runt om i Europa som kan tjäna som inspiration för andra i arbetet med att identifiera och kartlägga områden med höga bullernivåer.

Stockholmsregionens Europakontor har varit med och utformat direktivet om omgivningsbuller.

Läs rapporten här: EU Guide on quiet areas