Ny avhandling om buller från Karolinska Institutet

Den 18 maj 2018 försvarade MD Andrei Pyko sin avhandling ”Long-term exposure to transportation noise in relation to metabolic and cardiovascular outcomes” vid Karolinska Institutet.

Avhandlingen visar att långvarig exponering för trafikbuller kan ha negativ inverkan på både metabola och kardiovaskulära utfall. Bland annat fann man samband mellan flygbuller och övervikt (i synnerhet bukomfång) och högt blodtryck. Även vägtrafikbuller var associerat med ett övervikt, men inte med högt blodtryck. Vidare visar avhandlingen att exponering för fler bullerkällor samtidigt kan vara särskilt skadligt.

Du hittar avhandlingen i sin helhet här!