Lunchseminarium 26 januari ”Barn och buller i Stockholms län – Resultat från Miljöhälsorapport 2021”

26 januari, 12.00-12.45: Digitalt lunchseminarium: Barn och buller i Stockholms län – Resultat från Miljöhälsorapport 2021

Välkommen till ett lunchseminarium där Charlotta Eriksson, epidemiolog vid Centrum för arbets- och miljömedicin vid Region Stockholm, presenterar resultat om buller från den nyligen lanserade ”Miljöhälsorapport 2021, Stockholms län”.

Miljöhälsorapporten beskriver olika miljöfaktorers betydelse för befolkningens hälsa, med fokus på barn i Stockholms län. Barnen som ingått i undersökningen är i åldrarna åtta månader, fyra år och tolv år. Miljöfaktorerna som tas upp i rapporten är bland luftföroreningar, buller, klimatförändringar och kemikalier.

I rapporten kan du läsa om hur barns miljörelaterade hälsa ser ut i länet överlag, men också utvecklingen över tid och hur det skiljer sig åt mellan olika grupper, baserat på till exempel ålder, socioekonomi och geografiska förhållanden. Rapporten ger även en riskbedömning och förslag till åtgärder som kan förbättra regionens miljö och förebygga framtida risker.

Anmälan görs senast den 24 januari på Länsstyrelsens hemsida:

Barn och buller i Stockholms län – resultat från Miljöhälsorapport 2021 | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se)

Seminariet är kostnadsfritt.