Frukostseminarium om lågfrekvent buller

Det finns en risk att fler personer kan komma att utsättas för ljud med lågfrekvent innehåll i framtiden. För att så långt möjligt begränsa exponeringen behöver problematiken diskuteras och kunskapsnivån höjas. Vid detta frukostseminarium medverkar representanter från tre olika konsultföretag med lång erfarenhet av att hantera lågfrekvent ljud. Ta chansen att lyssna på deras föredrag!

Tid: Fredagen den 18 maj, 08.00-10.00 (obs. frukost från kl. 08.00, seminariet börjar 8.40!)

Plats: STORSTHLM (vån. 5), Södermalmsallén 36, rum ”Brunnsviken”

Kostnad: 200 kr

Anmälan: Anmäl dig via Länsstyrelsens webbplats (Kalender) senast den 11 maj. OBS! Endast 30 platser. Vi hoppas få spridning på deltagandet så det är bra om ni samordnar med i första hand en (1) deltagare/kommun.

Programmet hittar du här:

Frukostseminarium_Lågfrekvent_buller_180518