Film om god ljudmiljö och akustisk design

”God ljudmiljö är en förutsättning för en hållbar och attraktiv stad. En god ljudmiljö bör omfatta hela stadsrummet och inte bara bostadsmiljöer. Akustisk design är ett hjälpmedel som innebär att begränsa oönskade ljud och förstärka positiva ljud, både i planeringsprocessen och vid förtätning av befintliga miljöer.”

Se Boverkets film om god ljudmiljö och akustisk design här!