Du kan fortfarande registrera dig för ICBEN!

Den digitala kongressen ICBEN (International Commission on Biological Effects of Noise) arrangeras den 14–17 juni i år. ICBEN arrangeras vart tredje år och är den största internationella kongressen om buller och hälsa.

Under kongressen samlas aktiva forskare från många olika discipliner inom bullerområdet för att presentera sina senaste fynd och ge översiktsföreläsningar som kritiskt granskar kunskapsläget på centrala punkter vad gäller buller i allmän miljö och arbetsmiljö. Kongressen utgör ett utmärkt tillfälle att samla ny kunskap och nätverka med aktiva forskare och andra aktörer inom området från hela världen.

Du kan fortfarande registrera dig som deltagare på ICBEN 2021, det gör du här:

Registration | ICBEN 2021

Och programmet för konferensen hittar du på:

 Programme | ICBEN 2021

Vänliga hälsningar,

Charlotta Eriksson, sekreterare för den lokala organisationskommittén för ICBEN 2020