Den 27/8 bjuder projektet Tystare krossning in till workshop!

Det Vinnova-finansierade projektet Tystare Krossning är mitt i utvecklingen av fördjupade bullerutredningar och mätningar som kan användas i uppföljningssyfte av buller från krossplatser. Vi kommer ta fram mer kvalitativt och informativt resultat än som finns i dagsläget.

Välkommen att delta i denna kostnadsfria workshop och påverka utvecklingen! Tekniken finns, resursen finns, nu hjälps vi åt och gör det till allmän kunskap!

Se bifogad inbjudan och anmäl dig till theodora.bjarkadottir@tyrens.se