Nytt tematiskt Nyhetsbrev om Stomljud

Stomljud orsakat av trafik kan upplevas som särskilt störande och är ofta både svårt att beräkna och att åtgärda. Dessutom har det förekommit oklarheter om möjliga åtgärder och vilka riktvärden som bör tillämpas både vid nyplanering och i befintlig miljö. Trafikverket och berörda myndigheter har nyligen enats om vad som anses vara god eller acceptabel miljö vid stomljudsexponering. För att öka kunskapen har Bullernätverket tagit fram ett tematiskt nyhetsbrev som vi ägnar helt åt stomljudsproblematiken. Varsågoda!