Spårtrafik

Sveriges järnvägsnät är drygt 16 500 spårkilometer. Av detta förvaltar Trafikverket infrastrukturen för drygt 14 100 spårkilometer. Den allra största delen, omkring 80 procent, är elektrifierad järnväg. Stockholms län genomkorsas av flera järnvägar och Stockholms Central är landets största järnvägsknutpunkt. Från Stockholms Central utgår persontåg på Ostkustbanan, Mälarbanan, Västra stambanan, Södra stambanan, Svealandsbanan och Nynäsbanan. Även godstrafiken till och från Stockholm är omfattande och har knutpunkter i Älvsjö och Tomteboda. En ny godsterminal planeras i Rosersberg.

Kollektivtrafiken förvaltas av Region Stockholm via Storstockholms Lokaltrafik, SL. Trafikförvaltningen planerar, beställer och följer upp trafiken samt underhåller och förnyar infrastrukturen. Upphandlade trafikentreprenörer svarar för detaljplanering, driften av trafiken och mötet med resenärerna. Trafikförvaltningen (SL) äger spårinfrastrukturen och fordonen för Tunnelbanan, lokalbanorna (Roslagsbanan, Saltsjöbanan, Tvärbanan, Lidingöbanan och Nockebybanan) samt Spårväg City (spårvagnslinje 7) och är därmed ansvarig verksamhetsutövare/spårhållare. Pendeltågen ägs av SL men trafikerar Trafikverkets spår. Trafikverket är därmed ansvarig verksamhetsutövare för pendeltågstrafiken samt länets tyngre järnvägstrafik som nämns ovan.

Utöver byggande, drift och underhåll ansvarar verksamhetsutövaren/spårhållaren (dvs. förvaltaren) för de störningar som orsakas av deras anläggning. Vägledning med riktlinjer och praxis för trafikbuller vid befintliga bostäder finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Trafikförvaltningens strategidokument:

Lathund buller i detaljplaner

Gemensamt förord till strategierna

Affärsstrategi

Infrastrukturstrategi

Trafikstrategi

Riktlinjer-Buller-och-vibrationer_R10