Regional vägledning

För att underlätta kartläggning av buller på olika nivåer och säkra en jämförbar kvalitet vad gäller bullrets spridning i Stockholms län har Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm, tillsammans med WSP akustik utarbetat en regional vägledning för bullerkartläggning. Vägledningen är fri att använda för kommuner, akustikkonsulter och andra aktörer som arbetar med att kartlägga buller.

Regional vägledning för kartläggning av omgivningsbuller i Stockholms län

Inom projektet har även en metod för kartläggning av bullerfria områden tagits fram.

Kartläggning av bullerfria områden. Metodbeskrivning för Stockholms län

Vad är viktigt som kommun och konsult att tänka på inför en bullerkartläggning? Och hur ska alla underlagsdata för kartläggningen struktureras och formateras? Här finns en rapport som beskriver detta:

Systematisering och format för underlagsdata vid bullerkartläggning

Om du som arbetar med bullerkartläggningar i en kommun eller som konsult har frågor eller synpunkter på någon av rapporterna är du välkommen att höra av dig till:

charlotta.eriksson@sll.se.