Projekt

Guide till tystnaden

I november 2014 startades ett ”Guide till tystnaden-projekt ”på uppdrag av Stockholms stad. Projektet omfattar stadens 11 natur- och kulturreservat och ska i varje reservat omfatta två promenader som erbjuder unika upplevelsevärden och rofyllda ljudmiljöer. Projektet ska också marknadsföra och öka kunskapen om rekreationsmiljöer med god ljudmiljö för att få fler besökare att uppleva dessa områden. Guiderna till tystnaden i Stockholms naturreservat ska ligga klara i September 2015 och projektet slutredovisas i November.

Bullernätverkets samordningsgrupp ingår i projektets referensgrupp.

Läs mer om projektet här!

Skog