Beräkningsmetod för bussdepåer

Trafikförvaltningens internt styrande dokument som beskriver hur man ska beräkna buller från bussdepåer. Instruktionen grundar sig på en metodbeskrivning som tagits fram av Tyréns på uppdrag av Trafikförvaltningen. Trafikförvaltningen ser gärna att även andra aktörer tillämpar denna metod när det görs beräkningar på deras anläggningar, t.ex. för bedömning av exploatering i närområdet.

Instruktion – Beräkning av buller från bussdepåer_TF

Seminarium 26/1 – Buller i planprocessen

Stora förändringar har genomförts i regelverket vilket påverkar förutsättningarna för hur buller kan hanteras i planeringen.

​Under förmiddagen kommer några olika aktörer att ge sin syn på hur de kan navigera i denna nya situation, vilka för- och nackdelar de ser utifrån sitt perspektiv.

I vissa delar är rättsläget oklart och vi vill diskutera oss samman till hur vi kan hitta en bra gemensam tillämpning av regelverket.

Det kommer att ges utrymme för diskussion och egna funderingar. Lunch-wrap  och mingel från kl. 12.

Tid: 26 januari 2018, klockan 9–13

Plats: Länsstyrelsen i Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4, lokal Grand.

Kostnad: 400 kronor, faktureras i efterhand.

Inbjudan med program

Anmälan

Anmäl dig här senast den 18 januari.

Ny studie länkar buller till övervikt

En ny studie från Karolinska Institutet där man följt personer under i genomsnitt nio år visar samband mellan både väg- och flygtrafikbuller och övervikt. Sambanden var särskilt starka för de som utsatts för flygbuller. Studien publicerades i tidskriften Environmental Health Perspectives i förra veckan.

Long-Term Exposure to Transportation Noise in Relation to Development of Obesity—a Cohort Study