Environmental Noise Guidelines for the European Region (2018)

Idag den 10 oktober 2018 släpps Världshälsoorganisationens (WHOs) nya hälsobaserade riktvärden för omgivningsbuller.

”Noise is an important public health issue. It has negative impacts on human health and well-being and is a growing concern. The WHO Regional Office for Europe has developed these guidelines, based on the growing understanding of these health impacts of exposure to environmental noise. The main purpose of these guidelines is to provide recommendations for protecting human health from exposure to environmental noise originating from various sources: transportation (road traffic, railway and aircraft) noise, wind turbine noise and leisure noise. They provide robust public health advice underpinned by evidence, which is essential to drive policy action that will protect communities from the adverse effects of noise. The guidelines are published by the WHO Regional Office for Europe. In terms of their health implications, the recommended exposure levels can be considered applicable in other regions and suitable for a global audience.”

Ta del av rapporten här!

 

 

Film om god ljudmiljö och akustisk design

”God ljudmiljö är en förutsättning för en hållbar och attraktiv stad. En god ljudmiljö bör omfatta hela stadsrummet och inte bara bostadsmiljöer. Akustisk design är ett hjälpmedel som innebär att begränsa oönskade ljud och förstärka positiva ljud, både i planeringsprocessen och vid förtätning av befintliga miljöer.”

Se Boverkets film om god ljudmiljö och akustisk design här!

Seminarium 5 oktober – Mångfunktionella bullerskydd

Under detta seminarium på temat mångfunktionella bullerskydd vill vi uppmärksamma hur bullerskydd kan användas till fler syften än att förbättra ljudmiljön. Vi får bland annat höra om erfarenheter av gröna bullerlösningar från EU-projektet HOSANNA och om fördelar med ekosystemtjänster. Du får också veta mer om Stockholms Stads planer på en ny handbok om gröna bullerlösningar och om hur den gröna bullerskärmen på Lidingövägen klarat sommarens torka….

Tid: Fredagen den 5 oktober, kl. 09.00 – 13.00. Förmiddagen avslutas med en lättare lunch (wrap) då det också ges tillfälle för fortsatta diskussioner, både med andra deltagare och föredragshållare.

Plats: Länsstyrelsen i Stockholm, Regeringsgatan 66, lokal Grand och Royal.

Program hittar du här: Mångfunktionella bullerskydd_5_okt_2018

Kostnad: 400 kr.

Anmälan görs på Länsstyrelsens hemsida!

Ny avhandling om buller från Karolinska Institutet

Den 18 maj 2018 försvarade MD Andrei Pyko sin avhandling ”Long-term exposure to transportation noise in relation to metabolic and cardiovascular outcomes” vid Karolinska Institutet.

Avhandlingen visar att långvarig exponering för trafikbuller kan ha negativ inverkan på både metabola och kardiovaskulära utfall. Bland annat fann man samband mellan flygbuller och övervikt (i synnerhet bukomfång) och högt blodtryck. Även vägtrafikbuller var associerat med ett övervikt, men inte med högt blodtryck. Vidare visar avhandlingen att exponering för fler bullerkällor samtidigt kan vara särskilt skadligt.

Du hittar avhandlingen i sin helhet här!

Frukostseminarium om lågfrekvent buller

Det finns en risk att fler personer kan komma att utsättas för ljud med lågfrekvent innehåll i framtiden. För att så långt möjligt begränsa exponeringen behöver problematiken diskuteras och kunskapsnivån höjas. Vid detta frukostseminarium medverkar representanter från tre olika konsultföretag med lång erfarenhet av att hantera lågfrekvent ljud. Ta chansen att lyssna på deras föredrag!

Tid: Fredagen den 18 maj, 08.00-10.00 (obs. frukost från kl. 08.00, seminariet börjar 8.40!)

Plats: STORSTHLM (vån. 5), Södermalmsallén 36, rum ”Brunnsviken”

Kostnad: 200 kr

Anmälan: Anmäl dig via Länsstyrelsens webbplats (Kalender) senast den 11 maj. OBS! Endast 30 platser. Vi hoppas få spridning på deltagandet så det är bra om ni samordnar med i första hand en (1) deltagare/kommun.

Programmet hittar du här:

Frukostseminarium_Lågfrekvent_buller_180518

 

Beräkningsmetod för bussdepåer

Trafikförvaltningens internt styrande dokument som beskriver hur man ska beräkna buller från bussdepåer. Instruktionen grundar sig på en metodbeskrivning som tagits fram av Tyréns på uppdrag av Trafikförvaltningen. Trafikförvaltningen ser gärna att även andra aktörer tillämpar denna metod när det görs beräkningar på deras anläggningar, t.ex. för bedömning av exploatering i närområdet.

Instruktion – Beräkning av buller från bussdepåer_TF