Trevlig sommar!

Bullernätverket tar nu semester och önskar alla en Trevlig Sommar! Vi är åter på kontoret den 14 augusti.

Hälsningar,

Bullernätverkets samordningsgrupp


 

 

Ny publikation om hälsobördan till följd av buller i Sverige

Institutet för Miljömedicin, KI, och Centrum för arbets- och miljömedicin, SLL, har på uppdrag av Trafikverket och tillsammans med WSP Akustik beräknat hälsobördan till följd av buller från transportsystemet i Sverige. Totalt räknas buller från väg- och spårtrafiken orsaka ca 41 000 DALY (Disability Adjusted Life Years) årligen.

Sömnstörningar är den viktigaste bidragande orsaken till sjukdomsbördan och ger  upphov till ca 22 000 DALY (54 %), följt av allmän bullerstörning 12 000 DALY (30 %) och hjärt-kärlsjukdom 6700 DALY (16 %). Vägtrafik är den bullerkälla som ger upphov till mest sjukdom (90 %) medan spårtrafiken står för en mindre del (10 %).

Läs artikeln i sin helhet här:

http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3653