Kontakt

Välkommen att höra av dig till oss i Bullernätverkets samordningsgrupp:

Länsstyrelsen Stockholms län

Anna Davis: anna.davis@lansstyrelsen.se

Karolina Embring: karolina.embring@lansstyrelsen.se

Stefan Larsson: stefan.a.larsson@lansstyrelsen.se

Stockholms Stad

Magnus Lindqvist: magnus.lindqvist@stockholm.se

Sara Nilsson: sara.e.nilsson@stockholm.se

Centrum för Arbets- och Miljömedicin, Region Stockholm

Charlotta Eriksson: charlotta.eriksson@sll.se

Länkar:

Länsstyrelsen i Stockholm

Stockholms stad

Centrum för Arbets- och Miljömedicin, Region Stockholm

STORSTHLM

Alla-logotyper1.bmp