Flygtrafik

Flygplatser ägs och drivs främst av Swedavia AB, Region Stockholm (sjukhusens helikopterplattor), kommun, försvarsmakten eller företag.  I Stockholms län finns Arlanda och Bromma flygplats som drivs av Swedavia AB, ett flertal sjukhushelikopterflygplatser som används för sjuk- och ambulanstransporter och ett par mindre flygplatser som används av flygklubbar eller av enskilda personer.

Störst i länet är Arlanda flygplats följt av Bromma flygplats. Arlanda har 3 rullbanor och under 2018 transporterades  26 miljoner resenärer till 181 destinationer.  Bromma har en rullbana och under 2018 transporterades  2,5 miljoner resenärer till 15 destinationer (varav 12 inrikes).

Buller som alstras från flygplatsers verksamhet är uppdelat i flyg- respektive markbuller. Flygbuller är det buller som kommer från planen i luften och på rullbanan medan övrigt buller klassas som markbuller.

Trafikbullerförordningen (2015:216) anger riktvärden som skydd mot icke godtagbara flygbullerstörningar utomhus vid bostadsbyggnader. Både Arlanda och Bromma flygplats är dock tillståndspliktiga verksamheter som har tillstånd enligt miljöbalken med villkor om buller kopplade till sina tillstånd.

Markbuller hanteras som industri- och annat verksamhetsbuller och omfattas av Naturvårdsverkets och Boverkets vägledningar om industri- och annat verksamhetsbuller.

Länkar:

Läs om hur Swedavia följer upp miljöpåverkan i form av buller från Arlanda och Bromma flygplats.