Webbinarium 17 september 2020

17 september: Webbinarium ”Trafikbuller i befolkningen – Exponering, utsatta grupper och besvär”

På grund av corona-pandemin har det planerade Frukostseminariet bytts ut mot ett digitalt webbinarium som hålls via zoom. Länk till mötet fås genom anmälan (se nedan).

Trafikbuller är en miljöförorening som är vanligt förekommande i Stockholms län. Internationella undersökningar visar att det ofta är personer med låg socioekonomisk status som är mest sårbara och även mest utsatta för olika miljöexponeringar, men få studier har gjorts i Sverige. Resultat från olika enkätundersökningar, t.ex. Miljöhälsoenkät 2015, visar dock att många av länets invånare upplever olika typer av besvär kopplat till trafikbuller.

I projektet Trafikbuller i befolkningen – Exponering, utsatta grupper och besvär som Centrum för arbets- och miljömedicin har genomfört i samarbete med Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, och på uppdrag av Naturvårdsverket har man kartlagt hur många som faktiskt utsätts för trafikbuller i länet. Man har också tittat på vilka grupper i befolkningen som är mest utsatta för trafikbuller och vilka besvär bullret ger upphov till, något som är viktigt för att ge underlag för prioriteringar av förebyggande åtgärder.

Program

09.00 Nytt från Bullernätverket (Sara Nilsson)

09.10 Charlotta Eriksson, Med. Dr. och Epidemiolog vid Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm, berättar om resultaten från projektet Trafikbuller i befolkningen – Exponering, utsatta grupper och besvär.

09.50 Frågestund

10.00 Avslut

Anmälan: Görs på Länsstyrelsens hemsida.

Pris: 0 kr.

Den 27/8 bjuder projektet Tystare krossning in till workshop!

Det Vinnova-finansierade projektet Tystare Krossning är mitt i utvecklingen av fördjupade bullerutredningar och mätningar som kan användas i uppföljningssyfte av buller från krossplatser. Vi kommer ta fram mer kvalitativt och informativt resultat än som finns i dagsläget.

Välkommen att delta i denna kostnadsfria workshop och påverka utvecklingen! Tekniken finns, resursen finns, nu hjälps vi åt och gör det till allmän kunskap!

Se bifogad inbjudan och anmäl dig till theodora.bjarkadottir@tyrens.se

Frukostseminariet 8 maj skjuts upp

På grund av den rådande Corona-pandemin har vi nu valt att skjuta upp frukostseminariet ”Trafikbuller i befolkningen” den 8 maj till i höst. Nytt datum kommer att meddelas senare.

Ta hand om er!

Hälsningar Bullernätverkets samordningsgrupp

Vi avvaktar beslut om att skjuta upp Frukostseminariet

COVID-19
ecde.europa.eu

Bullernätverket följer noga utvecklingen av coronaviruset och kommer att agera efter expertmyndigheternas rekommendationer. I nuläget planerar vi dock att genomföra frukostseminariet Trafikbuller i befolkningen – Exponering, utsatta grupper och besvär på utsatt tid, den 8 maj. Beslut om att eventuellt skjuta upp seminariet meddelas under april.

Med vänlig hälsning från Bullernätverkets samordningsgrupp

Frukostseminarium 8 maj

Välkomna på frukostseminarium med Bullernätverket fredagen den 8 maj på temat ”Trafikbuller i befolkningen – Exponering, utsatta grupper och besvär”.

Charlotta Eriksson, Med. Dr. och Epidemiolog vid Centrum för arbets- och miljömedicin berättar om detta projekt som genomförts på uppdrag av Naturvårdsverket och i samarbete med Institutet för Miljömedicine, Karolinska Institutet.

Läs mer under fliken Seminarier.

Anmäl dig här

Internationell konferens om buller och hälsa i Stockholm

Mellan den 15 och 18 juni i år kommer den internationella konferensen ICBEN att hållas vid Karolinska Institutet (KI) i Stockholm på temat ”Buller som ett folkhälsoproblem”. Konferensen är öppen för vetenskapsmän, forskare, beslutsfattare med flera intresserade och omfattar ett flertal sessioner om hur buller påverkar vår hälsa. Bland annat berörs effekter som allmän bullerstörning, sömnstörning, inlärning och prestation samt hjärt-kärlpåverkan.

Värd för arrangemanget är ICBEN (International Commission on Biological Effects of Noise) och Institutet för Miljömedicin vid KI.

Vill du veta mer om arrangemanget, anmäla dig eller skicka in ett abstract hänvisar vi till konferensens hemsida!