ICBEN 2021 blir digital

Den internationella kongressen ICBEN (International Commission on Biological Effects of Noise) skulle ha hållits i Stockholm 2020 men blev framflyttad ett år. Nu meddelas att kongressen kommer att hållas digitalt den 14-17 juni 2021.

ICBEN 2021

I dagarna meddelade den lokala organisationskommittén för ICBEN i Stockholm att man fattat nya beslut angående 2021-års konferens. Nedan föjer den information som gått ut till ICBEN:s medlemmar:

Dear ICBEN colleagues and friends,

2020 has been an extraordinary and challenging year for people all over the world, which is why we had to postpone the ICBEN congress by one year.

Today, after weighing all options and careful consideration, we are happy to announce that for the first time in our congress history the event “ICBEN2021” will be held digitally!

The ICBEN 2021 organizational committee is working hard to arrange the congress in a new remote format and keep it as engaging as our usual congresses. Those who have submitted an abstract earlier will be able to withdraw, revise or leave as is any time before the new deadline 1 February 2021. Congress fees will be reduced. Detailed information will follow early in 2021.

Meanwhile stay safe and save the dates:
1 February 2021: ICBEN 2021 abstract submission deadline
1 March 2021: ICBEN 2021 abstract acceptance notification
15 April 2021: ICBEN 2021 cancellation deadline & full paper submission deadline, early-bird registration
14-17 June 2021: ICBEN 2021 

Follow the news on:
www.icben2021.se

We wish you Happy Holiday and look forward to seeing you virtually at ICBEN 2021!

Maria Albin & Jenny Selander
Karolinska Institutet Congress Chairwomen
Andrei Pyko & Charlotta Eriksson
Secretariat of ICBEN2020/21
Mathias Basner, Mark Brink & Sabine Janssen
ICBEN Executive Committee”

Digitalt verktyg om miljöfaktorer och hälsa

I det nya digitala verktyget ”Miljöhälsa Online” har Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) vid Region Stockholm samlat information om hur hälsan hos befolkningen i Stockholms län påverkas av faktorer i omgivningsmiljön, som till exempel trafikbuller, luftföroreningar och kemikalier.

Verktyget vänder sig i första hand till tjänstemän och beslutsfattare på kommunal eller regional nivå som arbetar med frågor som rör samhällsplanering, miljö och hälsa. Innehållet kan dock också vara intressant för till exempel journalister, studenter och en intresserad allmänhet. 

– Tillgång till aktuell och korrekt information om hur omgivningsmiljön påverkar invånarnas hälsa är nödvändig för att det ska vara möjligt att fatta långsiktigt hållbara beslut. Miljöhälsa Online ska på ett lättillgängligt sätt presentera relevant information om miljöhälsoläget i Stockholms län. På så sätt vill vi tillhandahålla underlag för strategiska beslut på kommunal och regional nivå men också öka förståelsen av omgivningsmiljöns betydelse för hälsan, säger Antonios Georgelis, chef för Enheten för Miljömedicin på CAMM.  

Länk till sidan: www.miljohalsaonline.se

Webbinarium 17 september 2020

17 september: Webbinarium ”Trafikbuller i befolkningen – Exponering, utsatta grupper och besvär”

På grund av corona-pandemin har det planerade Frukostseminariet bytts ut mot ett digitalt webbinarium som hålls via zoom. Länk till mötet fås genom anmälan (se nedan).

Trafikbuller är en miljöförorening som är vanligt förekommande i Stockholms län. Internationella undersökningar visar att det ofta är personer med låg socioekonomisk status som är mest sårbara och även mest utsatta för olika miljöexponeringar, men få studier har gjorts i Sverige. Resultat från olika enkätundersökningar, t.ex. Miljöhälsoenkät 2015, visar dock att många av länets invånare upplever olika typer av besvär kopplat till trafikbuller.

I projektet Trafikbuller i befolkningen – Exponering, utsatta grupper och besvär som Centrum för arbets- och miljömedicin har genomfört i samarbete med Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, och på uppdrag av Naturvårdsverket har man kartlagt hur många som faktiskt utsätts för trafikbuller i länet. Man har också tittat på vilka grupper i befolkningen som är mest utsatta för trafikbuller och vilka besvär bullret ger upphov till, något som är viktigt för att ge underlag för prioriteringar av förebyggande åtgärder.

Program

09.00 Nytt från Bullernätverket (Sara Nilsson)

09.10 Charlotta Eriksson, Med. Dr. och Epidemiolog vid Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm, berättar om resultaten från projektet Trafikbuller i befolkningen – Exponering, utsatta grupper och besvär.

09.50 Frågestund

10.00 Avslut

Anmälan: Görs på Länsstyrelsens hemsida.

Pris: 0 kr.

Den 27/8 bjuder projektet Tystare krossning in till workshop!

Det Vinnova-finansierade projektet Tystare Krossning är mitt i utvecklingen av fördjupade bullerutredningar och mätningar som kan användas i uppföljningssyfte av buller från krossplatser. Vi kommer ta fram mer kvalitativt och informativt resultat än som finns i dagsläget.

Välkommen att delta i denna kostnadsfria workshop och påverka utvecklingen! Tekniken finns, resursen finns, nu hjälps vi åt och gör det till allmän kunskap!

Se bifogad inbjudan och anmäl dig till theodora.bjarkadottir@tyrens.se

Frukostseminariet 8 maj skjuts upp

På grund av den rådande Corona-pandemin har vi nu valt att skjuta upp frukostseminariet ”Trafikbuller i befolkningen” den 8 maj till i höst. Nytt datum kommer att meddelas senare.

Ta hand om er!

Hälsningar Bullernätverkets samordningsgrupp