Ny avhandling om buller från Karolinska Institutet

Den 18 maj 2018 försvarade MD Andrei Pyko sin avhandling ”Long-term exposure to transportation noise in relation to metabolic and cardiovascular outcomes” vid Karolinska Institutet.

Avhandlingen visar att långvarig exponering för trafikbuller kan ha negativ inverkan på både metabola och kardiovaskulära utfall. Bland annat fann man samband mellan flygbuller och övervikt (i synnerhet bukomfång) och högt blodtryck. Även vägtrafikbuller var associerat med ett övervikt, men inte med högt blodtryck. Vidare visar avhandlingen att exponering för fler bullerkällor samtidigt kan vara särskilt skadligt.

Du hittar avhandlingen i sin helhet här!

Frukostseminarium om lågfrekvent buller

Det finns en risk att fler personer kan komma att utsättas för ljud med lågfrekvent innehåll i framtiden. För att så långt möjligt begränsa exponeringen behöver problematiken diskuteras och kunskapsnivån höjas. Vid detta frukostseminarium medverkar representanter från tre olika konsultföretag med lång erfarenhet av att hantera lågfrekvent ljud. Ta chansen att lyssna på deras föredrag!

Tid: Fredagen den 18 maj, 08.00-10.00 (obs. frukost från kl. 08.00, seminariet börjar 8.40!)

Plats: STORSTHLM (vån. 5), Södermalmsallén 36, rum ”Brunnsviken”

Kostnad: 200 kr

Anmälan: Anmäl dig via Länsstyrelsens webbplats (Kalender) senast den 11 maj. OBS! Endast 30 platser. Vi hoppas få spridning på deltagandet så det är bra om ni samordnar med i första hand en (1) deltagare/kommun.

Programmet hittar du här:

Frukostseminarium_Lågfrekvent_buller_180518

 

Beräkningsmetod för bussdepåer

Trafikförvaltningens internt styrande dokument som beskriver hur man ska beräkna buller från bussdepåer. Instruktionen grundar sig på en metodbeskrivning som tagits fram av Tyréns på uppdrag av Trafikförvaltningen. Trafikförvaltningen ser gärna att även andra aktörer tillämpar denna metod när det görs beräkningar på deras anläggningar, t.ex. för bedömning av exploatering i närområdet.

Instruktion – Beräkning av buller från bussdepåer_TF