Seminarium 26/1 – Buller i planprocessen

Stora förändringar har genomförts i regelverket vilket påverkar förutsättningarna för hur buller kan hanteras i planeringen.

​Under förmiddagen kommer några olika aktörer att ge sin syn på hur de kan navigera i denna nya situation, vilka för- och nackdelar de ser utifrån sitt perspektiv.

I vissa delar är rättsläget oklart och vi vill diskutera oss samman till hur vi kan hitta en bra gemensam tillämpning av regelverket.

Det kommer att ges utrymme för diskussion och egna funderingar. Lunch-wrap  och mingel från kl. 12.

Tid: 26 januari 2018, klockan 9–13

Plats: Länsstyrelsen i Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4, lokal Grand.

Kostnad: 400 kronor, faktureras i efterhand.

Inbjudan med program

Anmälan

Anmäl dig här senast den 18 januari.

Ny studie länkar buller till övervikt

En ny studie från Karolinska Institutet där man följt personer under i genomsnitt nio år visar samband mellan både väg- och flygtrafikbuller och övervikt. Sambanden var särskilt starka för de som utsatts för flygbuller. Studien publicerades i tidskriften Environmental Health Perspectives i förra veckan.

Long-Term Exposure to Transportation Noise in Relation to Development of Obesity—a Cohort Study

WHOs kunskapssammanställning om buller och hjärt- och kärlpåverkan

Nu finns Världshälsoorganisationen WHOs kunskapssammanställning om buller och hjärt- och kärlpåverkan publicerad i en rapportserie från den Holländska Institutet RIVM:

Cardiovascular and metabolic effects of environmental noise : Systematic evidence review in the framework of the development of the WHO environmental noise guidelines for the European Region

God läsning!

Miljöhälsorapport 2017 Stockholms län 23 november

Kom på en spännande presentation av nya fakta om den miljörelaterade hälsan hos befolkningen i Stockholms län!
 
Stockholms län växer oerhört snabbt samtidigt som det finns en vision i Stockholmsregionen att förbättra länets miljö och invånarnas hälsa. Det innebär en stor utmaning! Trots förbättringar i miljön finns det fortfarande risker, visar den nya miljöhälsorapporten för Stockholms län. På seminariet presenterar vi färska siffror från rapporten kring bland annat luftföroreningar, buller, kemikalier, inomhusmiljö, allergier och klimatpåverkan. Vi tittar också på hur situationen i länet förändrats över tid och vilka utmaningar vi står inför i Stockholmsregionen under de kommande tio åren.
 
Vi bjuder på fika!
 
Tid: Torsdag den 23 november kl. 9-12
Plats:  Karolinska Institutet, Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6