Digitalt verktyg om miljöfaktorer och hälsa

I det nya digitala verktyget ”Miljöhälsa Online” har Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) vid Region Stockholm samlat information om hur hälsan hos befolkningen i Stockholms län påverkas av faktorer i omgivningsmiljön, som till exempel trafikbuller, luftföroreningar och kemikalier.

Verktyget vänder sig i första hand till tjänstemän och beslutsfattare på kommunal eller regional nivå som arbetar med frågor som rör samhällsplanering, miljö och hälsa. Innehållet kan dock också vara intressant för till exempel journalister, studenter och en intresserad allmänhet. 

– Tillgång till aktuell och korrekt information om hur omgivningsmiljön påverkar invånarnas hälsa är nödvändig för att det ska vara möjligt att fatta långsiktigt hållbara beslut. Miljöhälsa Online ska på ett lättillgängligt sätt presentera relevant information om miljöhälsoläget i Stockholms län. På så sätt vill vi tillhandahålla underlag för strategiska beslut på kommunal och regional nivå men också öka förståelsen av omgivningsmiljöns betydelse för hälsan, säger Antonios Georgelis, chef för Enheten för Miljömedicin på CAMM.  

Länk till sidan: www.miljohalsaonline.se