Frukostseminariet 8 maj skjuts upp

På grund av den rådande Corona-pandemin har vi nu valt att skjuta upp frukostseminariet ”Trafikbuller i befolkningen” den 8 maj till i höst. Nytt datum kommer att meddelas senare.

Ta hand om er!

Hälsningar Bullernätverkets samordningsgrupp