Vi avvaktar beslut om att skjuta upp Frukostseminariet

COVID-19
ecde.europa.eu

Bullernätverket följer noga utvecklingen av coronaviruset och kommer att agera efter expertmyndigheternas rekommendationer. I nuläget planerar vi dock att genomföra frukostseminariet Trafikbuller i befolkningen – Exponering, utsatta grupper och besvär på utsatt tid, den 8 maj. Beslut om att eventuellt skjuta upp seminariet meddelas under april.

Med vänlig hälsning från Bullernätverkets samordningsgrupp

Frukostseminarium 8 maj

Välkomna på frukostseminarium med Bullernätverket fredagen den 8 maj på temat ”Trafikbuller i befolkningen – Exponering, utsatta grupper och besvär”.

Charlotta Eriksson, Med. Dr. och Epidemiolog vid Centrum för arbets- och miljömedicin berättar om detta projekt som genomförts på uppdrag av Naturvårdsverket och i samarbete med Institutet för Miljömedicine, Karolinska Institutet.

Läs mer under fliken Seminarier.

Anmäl dig här