Internationell konferens om buller och hälsa i Stockholm

Mellan den 15 och 18 juni i år kommer den internationella konferensen ICBEN att hållas vid Karolinska Institutet (KI) i Stockholm på temat ”Buller som ett folkhälsoproblem”. Konferensen är öppen för vetenskapsmän, forskare, beslutsfattare med flera intresserade och omfattar ett flertal sessioner om hur buller påverkar vår hälsa. Bland annat berörs effekter som allmän bullerstörning, sömnstörning, inlärning och prestation samt hjärt-kärlpåverkan.

Värd för arrangemanget är ICBEN (International Commission on Biological Effects of Noise) och Institutet för Miljömedicin vid KI.

Vill du veta mer om arrangemanget, anmäla dig eller skicka in ett abstract hänvisar vi till konferensens hemsida!