Seminarium 26/1 – Buller i planprocessen

Stora förändringar har genomförts i regelverket vilket påverkar förutsättningarna för hur buller kan hanteras i planeringen.

​Under förmiddagen kommer några olika aktörer att ge sin syn på hur de kan navigera i denna nya situation, vilka för- och nackdelar de ser utifrån sitt perspektiv.

I vissa delar är rättsläget oklart och vi vill diskutera oss samman till hur vi kan hitta en bra gemensam tillämpning av regelverket.

Det kommer att ges utrymme för diskussion och egna funderingar. Lunch-wrap  och mingel från kl. 12.

Tid: 26 januari 2018, klockan 9–13

Plats: Länsstyrelsen i Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4, lokal Grand.

Kostnad: 400 kronor, faktureras i efterhand.

Inbjudan med program

Anmälan

Anmäl dig här senast den 18 januari.