Seminarium om buller och hälsa, 2 juni 2017

Välkommen till ett halvdagsseminarium om buller och hälsa!

Vad vet vi idag om hur buller påverkar vår hälsa? Bullernätverket och Hälsoskyddsnätverket bjuder in till en förmiddag om buller och hälsa. Under dagen kommer Professor Göran Pershagen (KI) presenterar resultat från Världshälsoorganisationens (WHO) granskning av den vetenskapliga litteraturen som ska ligga till grund för nya hälsobaserade riktvärden. Även resultat från beräkningar av hälsobördan till följd av buller från transportsystemet och resultat om buller från Miljöhälsorapport 2017 presenteras. Gunn Marit Aasvang, Folkehelseinstituttet Norge, berättar om sin forskning kring buller och sömn.

Tid: Fredagen den 2 juni kl. 09.00 till 13.00. Vi kommer att avluta med en mingellunch (kl. 12-13).

Plats: Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, lokal ”Grand” och ”Royal”.

Kostnad: 400 kr

Här kan du anmäla dig till seminariet!

Program Buller och hälsa_2 juni 2017