Frukostseminarium på CAMM 31 mars: ”Bullerkartläggning i praktiken”

Fredagen den 31 mars kl. 8-9.30 bjuder Centrum för arbets- och miljömedicin, SLL, in till ett frukostseminarium på temat ”Bullerkartläggning i praktiken”.

Att genomföra en bullerkartläggning av en kommun är ett omfattande projekt som både kan ta lång tid och vara kostsamt. Fallgroparna på vägen till en färdig bullerkarta är många. Inte minst gäller detta förberedelserna med att ta fram bra underlagsdata för bullerberäkningarna. Men mycket finns att vinnas på att man som kommun i förväg bearbetar, strukturerar och formaterar sina data på rätt sätt.

Hur detta kan göras beskrivs nu i en ny rapport som tagits fram av WSP Sverige AB på uppdrag av Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting. Rapporten är en del i projektet Harmonisering och kvalitetssäkring av bullerkartläggningar i Stockholms län som pågått sedan 2013.

Under seminariet går vi bland annat igenom följande:

-Vad bör vi som kommun tänka på inför en bullerkartläggning?

-Vilka data behöver vi?

-Hur ska data struktureras?

-Vad gör jag om det inte finns data att tillgå?

-Tips för en god upphandling

Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe och smörgås!

Anmälan görs på CAMMs hemsida:

http://camm.sll.se/seminarier-och-utbildningar/kalendarium/bullerkartlaggning-i-praktiken/