Uppskattad dag med ”Bullerbussen”

Nu kan du göra din egen ”busstur” med Goda exempel på bullerområdet!

Den 28 september 2016 bjöd Bullernätverket in till en busstur och sökte upp goda exempel på bullerskyddsåtgärder i länet. Dagen var en del i Bullernätverkets 10-årsjubileum och var till för att visa att det görs mycket bra insatser för ökad ljudkvalitet i länet. För dig som inte kunde vara med finns här bussturen beskriven i text och bilder, stopp för stopp – Besök gärna platserna på egen hand!

Gör din egen busstur!

Forskningsartikel om ljudhantering i planering och gestaltning av utemiljöer

Artikeln beskriver en modell för hur ljudlandskap kan utvärderas/hanteras i planering och gestaltning av utemiljöer. Modellen är baserad på tre kategorier: lokalisering av funktioner, reducering av oönskade ljud, samt introducering av önskade ljud. I artikeln appliceras modellen på en arkitekttävling där 109 förslag på ny begravningsplats i Järva undersöks, och den samlade bilden av hur ljud hanterades i tävlingen beskrivs.

Cerwén, Wingren & Qviström 2016. Evaluating soundscape intentions in landscape architecture: a study of competition entries for a new cemetery in Järva, Stockholm. Journal of environmental planning and management.

Ladda ner artikeln här Cerwén et al. 2016!