Seminarium: ”Buller från industri och andra verksamheter” 3 juni

Halvdagsseminarium om buller från industri och andra verksamheter!

Verksamheter bullrar på olika sätt och kan vara svåra att hantera både ur plan- och tillsynssynpunkt. Seminariet kommer att belysa buller från olika typer av verksamheter samt kopplingen mellan miljöbalken och plan- och bygglagen.

Tid: 3 juni, kl 09.00-12.00

Plats: Lokal Grand, Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4.

Anmälan: Görs här

Program: Program rbn 3 juni 2016

Kostnad: 300 kr