Ny ”Good practice guide” från EU om tysta områden

Europeiska miljömyndigheten har nyligen släppt en rapport riktad till medlemsländerna i deras arbete med att identifiera och förvalta rekreationsområden.

Den nya rapporten presenterar ett antal exempel runt om i Europa som kan tjäna som inspiration för andra i arbetet med att identifiera och kartlägga områden med höga bullernivåer.

Stockholmsregionens Europakontor har varit med och utformat direktivet om omgivningsbuller.

Läs rapporten här: EU Guide on quiet areas

Ny forskningsstudie om flygbuller och bukomfång

Män och kvinnor som bott nära Stockholm Arlanda flygplats under en tioårsperiod ökade mer i bukomfång än personer som inte utsatts för flygbuller, visar en ny studie från Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet. Sambanden var särskilt starka för personer som inte flyttat under studietiden samt för dem som samtidigt upplevde yrkesrelaterad stress. Resultaten talar för att exponering för buller kan ha en större inverkan på hälsan än vad som tidigare varit känt då ett ökat bukomfång är en riskfaktor för både hjärt-kärlsjukdomar och Typ 2 diabetes.

Läs studien i sin helhet här: Flygbuller och bukomfång